สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


กองช่าง
 [06/3, 2020] ก่อสร้างถนนภายในตำบล  [เข้าชม 4]


กองช่าง
 [06/3, 2020]   [เข้าชม 1]


สำนักปลัด
 [20/12, 2019] องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ได้จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก   [เข้าชม 48]


สำนักปลัด
 [15/10, 2019] องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดหนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 70]


กองสวัสดิการสังคม
 [05/9, 2019] 5/9/62 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคมตำบลสวนจิก นำโดยท่านองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก นายบุญฮอง พามนตรี รองนายก อบต. นส.มณฑกานต์ ยุทธไกร ปลัด อบต. ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนจิก กองทุนสวัสดิการชุมชน รพสต.ตำบลสวนจิก จัดกิจกรรมบ้านสร้างสุขฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุฯ หมู่ที่ 1,13 บ้านสวนจิกและบ้านสนามชัย  [เข้าชม 74]


กองสวัสดิการสังคม
 [31/7, 2019] 26-07-62 เวลา 13.00 น. กองสวัสดิการสังคม ตำบลสวนจิก นำโดยท่านองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก นายบุญฮอง พามนตรี รองนายก อบต.สวนจิก ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต) ตำบลสวนจิก จัดกิจกรรม ปั่น (Bike อุ่นไอรัก)รณรงค์ ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562  [เข้าชม 99]


กองสวัสดิการสังคม
 [31/7, 2019] 26-07-62 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม ตำบลสวนจิก นำโดยท่านองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก นายบุญฮอง พามนตรี รองนายก อบต.สวนจิก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในตำบล จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562  [เข้าชม 91]


สำนักปลัด
 [24/6, 2019] รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561  [เข้าชม 100]


สำนักปลัด
 [24/6, 2019] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  [เข้าชม 77]


สำนักปลัด
 [24/6, 2019] สรุปเรื่องร้องเรียน  [เข้าชม 94]


สำนักปลัด
 [24/6, 2019] มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  [เข้าชม 106]


สำนักปลัด
 [24/6, 2019] มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  [เข้าชม 94]


สำนักปลัด
 [24/6, 2019] มาตรการป้องกันการรับสินบน  [เข้าชม 104]


สำนักปลัด
 [24/6, 2019] มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [เข้าชม 108]


สำนักปลัด
 [24/6, 2019] มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  [เข้าชม 105]


สำนักปลัด
 [20/6, 2019] แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)  [เข้าชม 121]


สำนักปลัด
 [20/6, 2019] คู่มือการปฏิบัติงาน  [เข้าชม 93]


สำนักปลัด
 [20/6, 2019] แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 2563  [เข้าชม 116]


สำนักปลัด
 [19/6, 2019] แผนจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)  [เข้าชม 98]


สำนักปลัด
 [19/6, 2019] แผนการดำเนินงานปี 2562  [เข้าชม 89]


สำนักปลัด
 [19/6, 2019] ยุทธศาสตร์การพัฒนา  [เข้าชม 111]


สำนักปลัด
 [19/6, 2019] อำนาจหน้าที่  [เข้าชม 100]


สำนักปลัด
 [19/6, 2019] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562 - 2564)  [เข้าชม 107]


กองคลัง
 [17/6, 2019] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  [เข้าชม 69]


กองสวัสดิการสังคม
 [07/5, 2019] 3/5/62 เวลา 13.00 น. กองสวัสดิการสังคมตำบลสวนจิก นำโดยท่านองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก นส. มณฑกานต์ ยุทธไกร ปลัด อบต.สวนจิก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนจิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสวนจิก จัดกิจกรรมบ้านสร้างสุขฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุฯ หมู่ที่7 บ้านป่าเว่อ  [เข้าชม 83]


กองสวัสดิการสังคม
 [07/5, 2019] 3/5/62 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคมตำบลสวนจิก นำโดยท่านองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก นส. มณฑกานต์ ยุทธไกร ปลัด อบต.สวนจิก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนจิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสวนจิก จัดกิจกรรมบ้านสร้างสุขฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุฯ หมู่ที่5 บ้านป่าแหน  [เข้าชม 93]


กองสวัสดิการสังคม
 [02/4, 2019] 27-30/3/2562 กองสวัสดิการสังคม ตำบลสวนจิก นำโดย นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนจิก จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบล สวนจิก หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและการพับเหรียญโปรยทานและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562  [เข้าชม 131]


กองสวัสดิการสังคม
 [12/3, 2019] 11/3/62 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคมตำบลสวนจิก นำโดยท่านองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก นายบุญฮอง พามนตรี รองนายก อบต. น.ส.มณฑกานต์ ยุทธไกร ปลัด อบต.สวนจิก นายกาลเวลา ดังก้อง ผอ.รพสต.ตำบลสวนจิก จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [เข้าชม 149]


สำนักปลัด
 [03/2, 2019] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ในตำบลสวนจิก เข้าร่วมกิจกรรม " สานเสวนาและสันทนาการ" ภายใต้โครงการสร้างความรักความปรองดองและความยุติธรรมในสังคม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก  [เข้าชม 155]


สำนักปลัด
 [10/1, 2019] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “ แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.   [เข้าชม 159]


กองสวัสดิการสังคม
 [07/1, 2019] 7/1/62 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคมตำบลสวนจิก นำโดยท่านองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก น.ส.มณฑกานต์ ยุทธไกร ปลัด อบต.สวนจิก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนจิก รพสต.ตำบลสวนจิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสวนจิก จัดกิจกรรมบ้านสร้างสุขฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุฯ หมู่ที่9 บ้านหนองคูคำ  [เข้าชม 167]


กองสวัสดิการสังคม
 [07/1, 2019] 7/1/62 เวลา 13.30 น. กองสวัสดิการสังคมตำบลสวนจิก นำโดยท่านองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก น.ส.มณฑกานต์ ยุทธไกร ปลัด อบต.สวนจิก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนจิก รพสต.ตำบลสวนจิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสวนจิก จัดกิจกรรมบ้านสร้างสุขฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุฯ หมู่ที่3 บ้านหนองไฮ  [เข้าชม 154]


กองคลัง
 [07/1, 2019] ประกาศจัดเก็บภาษีปี 2562  [เข้าชม 206]


สำนักปลัด
 [06/12, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561  [เข้าชม 194]


กองคลัง
 [29/11, 2018] รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [เข้าชม 163]


สำนักปลัด
 [26/11, 2018] มาตรฐานการให้บริการ (กองช่าง)  [เข้าชม 205]


สำนักปลัด
 [26/11, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประชาชนในตำบลสวนจิก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้ชื่อ “ รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หนองน้ำสาธารณะหนองกกคูณ บ้านสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   [เข้าชม 205]


กองช่าง
 [26/11, 2018] โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์  [เข้าชม 158]


สำนักปลัด
 [23/11, 2018] แผนการดำเนินงานประจำปี 2561  [เข้าชม 146]


สำนักปลัด
 [23/11, 2018] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561  [เข้าชม 162]


สำนักปลัด
 [23/11, 2018] ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562  [เข้าชม 165]


สำนักปลัด
 [23/11, 2018] ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561  [เข้าชม 158]


สำนักปลัด
 [16/11, 2018] กฎหมายและ พ.ร.บ.   [เข้าชม 158]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [31/10, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [เข้าชม 180]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [31/10, 2018]  นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [เข้าชม 160]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [21/8, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   [เข้าชม 180]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [01/8, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 217]


กองสวัสดิการสังคม
 [23/7, 2018] 20-22 กค. 61 กองสวัสดิการสังคม อบต.สวนจิก นำโดยท่านนายก องอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสวนจิก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา จักกิจกรรม โครงการ ค่ายเยาวชน วัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือโคกก่อแคมป์ จังหวัด มหาสารคาม ประจำปี 2561  [เข้าชม 193]


กองสวัสดิการสังคม
 [28/6, 2018] อบต.สวนจิก จังหวัดร้อยเอ็ด-กองสวัสดิการสังคม เผยแพร่โดย ชล ธวัช · 25 มิถุนายน เวลา 14:52 น. · 22 มิถุนายน 2561/09.00 น. กองสวัสดิการสังคม. อบต.สวนจิก. นำโดยท่านนายก นายองอาจ. วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสวนจิก และชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนจิก ร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว หลักสูตร การนวดและประคบสมุนไพเพื่อสุขภาพเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัวตำบลสวนจิก  [เข้าชม 225]


กองสวัสดิการสังคม
 [12/6, 2018] วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองสวัสดิการสังคม. อบต.สวนจิก. นำโดยท่านนายก นายองอาจ. วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสวนจิก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.สวนจิก พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว ทั้ง 14 หมู่บ้าน  [เข้าชม 222]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [19/3, 2018]  นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมงาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องด้วยใน“วันท้องถิ่นไทย ปี 2561” 18 มีนาคม 2561   [เข้าชม 237]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [13/1, 2018] งานวันเด็กแห่งชาติ 2561  [เข้าชม 268]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [12/12, 2017] ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 265]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [06/12, 2017] งานวันวัฒนธรรม ตำบลสวนจิก ประจำปี2560  [เข้าชม 596]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [06/11, 2017] งานวันลอยกระทงตำบลสวนจิก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  [เข้าชม 295]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [24/8, 2017] ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  [เข้าชม 311]


กองสวัสดิการสังคม
 [24/8, 2017] วันที่ 19 - 20 สค. 60 กองสวัสดิการสังคมตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจาก นายองอาจ วงศ์พานิจย์ นายกอบต.สวนจิก พาครอบครัวในตำบลสวนจิกจำนวน 8 ครอบครัวเข้าร่วมโครงการ"ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ เข้มแข็งไร้ความรุนแรง ณ วังม่วงรีสอร์ท อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  [เข้าชม 269]


สำนักปลัด
 [18/8, 2017] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ  [เข้าชม 313]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [13/7, 2017] งานประเพณี แห่เทียนพรรษา ตำบลสวนจิก ประจำปี2560  [เข้าชม 325]


กองสวัสดิการ
 [28/6, 2017] วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ดารารัตน์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พ่อหลวง ร.9 ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้สนใจเข้าอบรมมากกว่า 500 คน โดยได้รับเกียรติจากท่าน เสกสม ลินดาพรประเสริฐ ปลัดอาโสอำเภอศรีสมเด็จ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย  [เข้าชม 336]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [05/6, 2017] การเปิดกิจกรรม โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ได้กล่าวต้อนรับ นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา”ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านหนองไร่ หมูที่ 11   [เข้าชม 342]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [03/5, 2017] งานสรงกู่ 2560  [เข้าชม 338]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [22/3, 2017] ร่วมงาน "วันท้องถิ่นไทย"  [เข้าชม 391]

ลิงค์ที่น่าสนใจ