สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


สำนักปลัด
 [06/12, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561  [เข้าชม 12]


สำนักปลัด
 [26/11, 2018] มาตรฐานการให้บริการ (กองช่าง)  [เข้าชม 21]


สำนักปลัด
 [26/11, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประชาชนในตำบลสวนจิก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้ชื่อ “ รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หนองน้ำสาธารณะหนองกกคูณ บ้านสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   [เข้าชม 16]


กองช่าง
 [26/11, 2018] โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์  [เข้าชม 12]


สำนักปลัด
 [23/11, 2018] แผนการดำเนินงานประจำปี 2561  [เข้าชม 13]


สำนักปลัด
 [23/11, 2018] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561  [เข้าชม 14]


สำนักปลัด
 [23/11, 2018] ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562  [เข้าชม 11]


สำนักปลัด
 [23/11, 2018] ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561  [เข้าชม 14]


สำนักปลัด
 [16/11, 2018] กฎหมายและ พ.ร.บ.   [เข้าชม 16]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [31/10, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [เข้าชม 28]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [31/10, 2018]  นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [เข้าชม 23]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [21/8, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   [เข้าชม 40]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [01/8, 2018] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  [เข้าชม 63]


กองสวัสดิการสังคม
 [23/7, 2018] 20-22 กค. 61 กองสวัสดิการสังคม อบต.สวนจิก นำโดยท่านนายก องอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสวนจิก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา จักกิจกรรม โครงการ ค่ายเยาวชน วัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือโคกก่อแคมป์ จังหวัด มหาสารคาม ประจำปี 2561  [เข้าชม 58]


กองสวัสดิการสังคม
 [28/6, 2018] อบต.สวนจิก จังหวัดร้อยเอ็ด-กองสวัสดิการสังคม เผยแพร่โดย ชล ธวัช · 25 มิถุนายน เวลา 14:52 น. · 22 มิถุนายน 2561/09.00 น. กองสวัสดิการสังคม. อบต.สวนจิก. นำโดยท่านนายก นายองอาจ. วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสวนจิก และชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนจิก ร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว หลักสูตร การนวดและประคบสมุนไพเพื่อสุขภาพเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัวตำบลสวนจิก  [เข้าชม 70]


กองสวัสดิการสังคม
 [12/6, 2018] วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองสวัสดิการสังคม. อบต.สวนจิก. นำโดยท่านนายก นายองอาจ. วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสวนจิก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.สวนจิก พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว ทั้ง 14 หมู่บ้าน  [เข้าชม 79]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [19/3, 2018]  นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เข้าร่วมงาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องด้วยใน“วันท้องถิ่นไทย ปี 2561” 18 มีนาคม 2561   [เข้าชม 96]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [13/1, 2018] งานวันเด็กแห่งชาติ 2561  [เข้าชม 134]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [12/12, 2017] ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  [เข้าชม 126]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [06/12, 2017] งานวันวัฒนธรรม ตำบลสวนจิก ประจำปี2560  [เข้าชม 325]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [06/11, 2017] งานวันลอยกระทงตำบลสวนจิก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  [เข้าชม 163]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [24/8, 2017] ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  [เข้าชม 179]


กองสวัสดิการสังคม
 [24/8, 2017] วันที่ 19 - 20 สค. 60 กองสวัสดิการสังคมตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจาก นายองอาจ วงศ์พานิจย์ นายกอบต.สวนจิก พาครอบครัวในตำบลสวนจิกจำนวน 8 ครอบครัวเข้าร่วมโครงการ"ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ เข้มแข็งไร้ความรุนแรง ณ วังม่วงรีสอร์ท อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  [เข้าชม 170]


สำนักปลัด
 [18/8, 2017] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ  [เข้าชม 182]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [13/7, 2017] งานประเพณี แห่เทียนพรรษา ตำบลสวนจิก ประจำปี2560  [เข้าชม 188]


กองสวัสดิการ
 [28/6, 2017] วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ดารารัตน์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พ่อหลวง ร.9 ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้สนใจเข้าอบรมมากกว่า 500 คน โดยได้รับเกียรติจากท่าน เสกสม ลินดาพรประเสริฐ ปลัดอาโสอำเภอศรีสมเด็จ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย  [เข้าชม 209]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [05/6, 2017] การเปิดกิจกรรม โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ได้กล่าวต้อนรับ นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา”ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านหนองไร่ หมูที่ 11   [เข้าชม 212]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 [03/5, 2017] งานสรงกู่ 2560  [เข้าชม 215]


ข่าวประชาสัมพันธ์
 [22/3, 2017] ร่วมงาน "วันท้องถิ่นไทย"  [เข้าชม 258]

ลิงค์ที่น่าสนใจ