สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


กองสวัสดิการสังคม
 [22/5, 2018] 19-20 พ.ค. 61 / 10.00 น. อบต.สวนจิกร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันสร้างชุมชนน่าอยู่ ลดปัญหาไร้ความรุนแรงในวัยรุ่น ณ ค่ายลูกเสือโคกก่อแคมป์ โดยท่านายกองอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  

https://drive.google.com/file/d/1w2VXQwFbNsy2NA9edu8vEbqFCnZDzlIG/view?usp=sharing


ลิงค์ที่น่าสนใจ