สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


กองสวัสดิการสังคม
 [01/6, 2018] 28 พ.ค. 61/9.00 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.สวนจิก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ. ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว ตำบลสวนจิก  

https://drive.google.com/file/d/1aBCkGk7bhZV2hApqxXskm6_X2uvqXa8y/view?usp=sharing


ลิงค์ที่น่าสนใจ