สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


กองสวัสดิการสังคม
 [12/6, 2018] วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองสวัสดิการสังคม. อบต.สวนจิก. นำโดยท่านนายก นายองอาจ. วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสวนจิก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.สวนจิก พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว ทั้ง 14 หมู่บ้าน  

https://drive.google.com/file/d/149WPFsG5Zf7a4HJdaPOWJnXOF-0xcr_b/view?usp=sharing


ลิงค์ที่น่าสนใจ