สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


กองสวัสดิการสังคม
 [23/7, 2018] 20-22 กค. 61 กองสวัสดิการสังคม อบต.สวนจิก นำโดยท่านนายก องอาจ วงศ์พานิชย์ นายก อบต.สวนจิก ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสวนจิก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา จักกิจกรรม โครงการ ค่ายเยาวชน วัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือโคกก่อแคมป์ จังหวัด มหาสารคาม ประจำปี 2561  

https://drive.google.com/file/d/1WD0ZOiStO7DQXl1zCwCnWNpwu4mhNhnv/view?usp=sharing


ลิงค์ที่น่าสนใจ