สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


สำนักปลัด
 [03/2, 2019] นายองอาจ วงศ์พานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก พร้อมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ในตำบลสวนจิก เข้าร่วมกิจกรรม " สานเสวนาและสันทนาการ" ภายใต้โครงการสร้างความรักความปรองดองและความยุติธรรมในสังคม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก  

https://drive.google.com/file/d/1m1pZbdmTOe6hv2rV82W7t-lCwsBmsaGO/view?usp=sharing


ลิงค์ที่น่าสนใจ