สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


ฝ่ายสภา อบต.สวนจิก
 [01/10, 2016] ฝ่ายสภา อบต.สวนจิก  

 
สัญญา หงษ์อุดร
ประธานสภา อบต.ฯ
 
บุญมี สีสุโข
รองประธานสภา อบต.ฯ
 
 
ดร.มณฑกานต์  ยุทธไกร
เลขนุการสภา อบต.ฯ
 

เรืองฤทธิ์ สืบกินร
ส.อบต. หมู่ที่ 1
   

สมพร ไพรวิจารณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
 
คำตัน มาตเสหียน
ส.อบต. หมู่ที่ 2

อนันต์ ภูมิเย็น
ส.อบต. หมู่ที่ 3
 
จิระศักดิ์ นนทะนำ
ส.อบต. หมู่ที่ 3

บุญทัน วงศ์ภูดร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
 
เหนือ สาไชยันต์
ส.อบต. หมู่ที่ 4

สุพรรณ ชมโยธา
ส.อบต. หมู่ที่ 5
 
นิภาพิษย์ วงศ์หนองแวง
ส.อบต. หมู่ที่ 5

คำภา โบราณมูล
ส.อบต. หมู่ที่ 6
 
สัญญา หงษ์อุดร
ส.อบต. หมู่ที่ 6

ประเสริฐ ซ้ายสนาม
ส.อบต. หมู่ที่ 7
 
จำนงค์อังคะคำมูล
ส.อบต. หมู่ที่ 7

เสถียน ยุทธไกร
ส.อบต. หมู่ที่ 8
 
สกุล ตรีเมฆ
ส.อบต. หมู่ที่ 8

สมยศ ทิพนัส
ส.อบต. หมู่ที่ 9
 
บรรจง สาวิกัน
ส.อบต. หมู่ที่ 9

บุญทอม สาไชยันต์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
 
สมาร สิทธิสังกรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10

หนูเล็ก ผลาฤทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 11
 
สนทิ ยุทธไกร
ส.อบต. หมู่ที่ 11

บุญยืน บุญสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12
 
ธีระ ผลาฤทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12

บุญมี ศาลาผาย
ส.อบต. หมู่ที่ 13
 
บุญจันทร์ ภาระไพ
ส.อบต. หมู่ที่ 13

บุญมี สีสุโข
ส.อบต. หมู่ที่ 14
   

 


ลิงค์ที่น่าสนใจ