สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


กองสวัสดิการสังคม
 [01/2, 2018] องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิกร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ้ด ประจำปี 2560 วันพุธที่ 31 มกราคม 2560 ณโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  

https://drive.google.com/file/d/1IfdZNnTiM1Y6C4_r5QjGMvWsmf3XfY45/view?usp=sharing


ลิงค์ที่น่าสนใจ